Μπορεί να Διδαχθεί η Ηθική στις Επιχειρήσεις;

Click here for English Translation

Μια μάλλον αλαζονικά λανθασμένη θεωρία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν μπορεί να διδαχθεί το "ήθος" στον επιχειρηματικό τομέα.  Υπάρχει μια διαδεδομένη αντίληψη πως ο "ηθικός κόσμος" του κάθ' ενός μας  έχει πλέον διαμορφωθεί όταν φτάσουμε στην ηλικία ανωτέρων σπουδών ή όταν οι νέοι άνθρωποι βρίσκονται στις αρχές της καριέρας τους. Οι γνώμες και οι θεωρίες περί ήθους και ηθικής με μια μάλλον περίπλοκη διαδικασία αρχίζει από την παιδική ηλικία, μεταβιβάζεται στην εφηβική και καταλήγει στην ώριμη ηλικία, στην ηλικία που το άτομο πλέον ξέρει να κινείται ανάμεσα σε συνομηλίκους του, φίλους, συνεργάτες και συγγενείς. Η έρευνα λοιπόν επικροτεί τη θεωρία πως η ηθική μπορεί κάλλιστα να διδαχθεί. Δεδομένου ότι τα πιο πολλά άτομα εισέρχονται στον επαγγελματικό τομέα σε νεαρή ηλικία υπάρχει η εκδοχή ότι ο εσωτερικός τους κόσμος μπορεί να επηρεαστεί ευμενώς.  Είναι μάλιστα αποδεδειγμένο γεγονός πως οι εμπειρογνώμονες ατόμων που έλαβαν μέρος  σε διάφορα διαμορφωτικά ηθικοπλαστικά προγράμματα μεταξύ είκοσι και τριάντα χρονών, κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η κρίση τους και οι διανοητικές τους ικανότητες  είναι πιο ώριμες  από άτομα πιο νεαρής ηλικίας. 

Η ηθική συμπεριφορά δεν βασίζεται μόνον στον καλό χαρακτήρα του ατόμου.  Μπορεί η καλή ανατροφή να παίζει ένα σπουδαίο ρόλο και να βοηθά τον καθένα μας να ξεχωρίζει το καλό από το κακό, δεν είναι όμως ο μόνος παράγοντας ο οποίος επηρεάζει την συμπεριφορά μας. Εκπαιδευτικά προγράμματα σε ζητήματα ηθικής στις επιχειρήσεις μπορούν να διαμορφώσουν τις ηθικές αξίες και συμπεριφορά νεαρών ατόμων.

Στη σημερινή πολυσύνθετη κοινωνία πολλά είναι τα άτομα που χρειάζονται επιπρόσθετη καθοδήγηση. Μπορεί κάλλιστα να τους παραχωρηθεί βοήθεια ούτως ώστε να αναγνωρίζουν τα ηθικά διλήμματα που μπορεί να αντιμετωπίσουν στο χώρο εργασίας τους και επίσης πρέπει να είναι γνώστες των κανόνων και των κανονισμών που ισχύουν σ' αυτό το πλαίσιο.  Επίσης μπορούν  να γίνουν γνώστες αιτιολογικής στρατηγικής η οποία γίνεται είδος μεθόδου και τους οδηγεί στη λήψη καλών αποφάσεων στο χώρο εργασίας τους.  Μπορούν έτσι να αντιληφθούν την πολύπλοκη σύνθεση που κανείς αντιμετωπίζει στη δουλειά του και που μπορεί κάλλιστα να έρθει σε αντίθεση με την επιθυμία του για σωστές και ηθικές αποφάσεις.

Με την συνεχή αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση των επιχειρήσεων και τη χρήση του Διαδικτύου, πολλοί είναι αυτοί  που κατέχουν διαχειριστικές θέσεις σε παγκόσμιες εταιρίες και ξαφνικά βρίσκονται αντιμέτωποι με χίλια δυο διλήμματα ηθικού χαρακτήρα σε μια διεθνή ατμόσφαιρα. Εάν κάποιος επιχειρηματίας διεκπεραιώνοντας τις υποχρεώσεις του, προσπαθεί να αντιμετωπίσει κάθε πρόβλημα ηθικής στο δικό του τόπο και χώρο, φαντασθείτε πόσο οι δυσκολίες πολλαπλασιάζονται όταν ο ίδιος επιχειρηματίας προσπαθεί να αντεπεξέλθει σε τέτοιου είδους προβληματισμούς σε ένα ξένο περιβάλλον και έρχεται σε επαφή με άτομα που δεν μιλούν την ίδια γλώσσα. Οι επιχειρηματίες αυτοί πρέπει να διδαχθούν πώς να διευθύνουν επιχειρήσεις σε αλλοεθνείς χώρες και πώς να διευθύνουν εργάτες οι οποίου εργάζονται σε ένα διεθνές πλαίσιο.  Εδώ θα μπορούσαμε να προσθέσουμε πως η συμπεριφορά μας επηρεάζεται και ελέγχεται από το φυσικό μας περιβάλλον στο χώρο εργασίας και από τα κορυφαία πρόσωπα και τη διεύθυνση εργασίας.  Φτάνουμε λοιπό στο συμπέρασμα και μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα πως επιμορφωτικά ιδρύματα και χώροι εργασίας μπορούν να διδάξουν τους υπαλλήλους τους ηθική στον επιχειρηματικό τομέα και να τους οδηγήσουν προς την κατεύθυνση του ηθικού και σωστού δρόμου.

(Ο Χρήστος και η Μαρία Παπουτσή είναι οι ιδρυτές της "Κληροδοματικής Έδρας Παπουτσή Ηθική στις Επιχειρήσεις" στο Southern New Hampshire University, το 2001. Η Έδρα αυτή έγινε η βάση για ένα ενιαίο πρόγραμμα στην ηθική των επιχειρήσεων στο πανεπιστημιακό επίπεδο και στο επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Southern New Hampshire. Ο σκοπός της κληροδοματικής έδρας στην ηθική των επιχειρήσεων είναι να ενθαρρύνει, να εντείνει και να γνωστοποιήσει αυτό το πρόγραμμα στον προσωπικό και επαγγελματικό τομέα των φοιτητών και του κοινού. Το κοινό θα μπορέσει να κατανοήσει και να εφαρμόσει τις θεωρίες συγχρόνων και Κλασσικών ηθικολόγων μέσω διδασκαλίας, διαλέξεων και συσκέψεων. Θα δοθεί έμφαση στις διδασκαλίες αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων και λογίων των οποίων οι θεωρίες έχουν διαμορφώσει την ιστορία του Δυτικού πολιτισμού από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.  Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνείστε στην κ. Dianne Hopkins στο 603-431-7030, ή συμβουλευτείτε το τμήμα "Business Arena" στην Ιστοσελίδα μας: www.HellenicComServe.com)

Back to Business Arena