Greek Budgetary Cuts Affect Staffing of U.S. Language Schools,
SAE Proposes Modest Nationwide Campaign to Fund Programs [Greek]«Εν μόνον δεκαδόλλαρον ετησίως»

Του Θ. Σπυρόπουλου*

(ΣΑΕ)--Οι προθέσεις του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για εξορθολογισμό των αποσπάσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στο εξωτερικό λόγω της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα έχει προκαλέσει ανησυχία για το μέλλον της Ελληνόγλωσσης Παιδείας στις ΗΠΑ. Προβληματισμός και αγωνία εκφράζεται κυρίως από τα σχολεία με ελληνικό πρόγραμμα τα οποία δεν θα διαθέτουν εκπαιδευτικούς για να καλύψουν τις ώρες διδασκαλίας της Ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού. Δεν γνωρίζουμε ακόμη το εάν και πόσοι εκπαιδευτικοί θα ανακληθούν και από ποια σχολεία αλλά ήδη έχει ληφθεί απόφαση να μην πραγματοποιηθούν νέες αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο εξωτερικό για το σχολικό έτος 2010-2011. Η εξέλιξη αυτή μας επηρεάζει όλους ως κοινότητα σε συλλογικό επίπεδο.

Προωθήσαμε το αίτημα στο Υπουργείο Παιδείας να δοθεί χρόνος ώστε να αναζητηθούν εναλλακτικές από τα σχολεία μας. Ωστόσο, μόνον οι Συντονιστές Εκπαίδευσης έχουν συνολική εικόνα των υπαρχουσών αναγκών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους υπολογίζεται ότι εάν λείψουν οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί που μισθοδοτούνται από την Ελλάδα, ορισμένα σχολεία τα οποία απασχολούν τρεις κατά μέσο όρο από αυτούς θα επιβαρυνθούν με τουλάχιστον 50.000-60.000 δολάρια το χρόνο. Όμως πέρα από τις οικονομικές συνέπειες για τα σχολεία έχουμε το αντικειμενικό πρόβλημα έλλειψης προσοντούχων εκπαιδευτικών το οποίο θα εκλάβει μεγαλύτερες διαστάσεις καθόσον η πλειοψηφία των ομογενών εκπαιδευτικών είναι σε ηλικία συνταξιοδότησης.

Οι Έλληνες μετανάστες είχαμε πάντοτε ως πρώτο μέλημά μας τη δημιουργία και συντήρηση σχολείων για τη συνέχιση της ελληνικής γλώσσας και ευρύτερα παιδείας. Το 1944, επί Αρχιεπισκόπου Αθηναγόρα, η Φιλόπτωχος Αδελφότητα Αρχιεπισκοπής διενήργησε μία μεγάλη οικονομική εκστρατεία με σύνθημα «Εν μόνον δολλάριον ετησίως» για να ευαισθητοποιήσει τους ομογενείς να στηρίξουν τα ιδρύματα της Ακαδημίας της.

Σήμερα με υπερηφάνεια ισχυριζόμαστε ότι είμαστε μία επιτυχημένη κοινότητα/ εθνικότητα, πρώτη σε μορφωτικό επίπεδο και δεύτερη σε οικονομικό. Το γεγονός αυτό όμως μας θέτει μπροστά στις ευθύνες μας. Ευθύνη για τη συμβολή μας και κυρίως οικονομική για τη συντήρηση και διάδοση της αξεπέραστης σε αξία Ελληνόγλωσσης Παιδείας στις ΗΠΑ.

Η Ελλάδα θα συνεχίσει την πολύτιμη συνδρομή της στο βαθμό που δύναται. Εμείς όμως πρέπει να προνοήσουμε για τη δημιουργία πανεπιστημιακών προγραμμάτων για να αποφοιτούν πιστοποιημένοι δίγλωσσοι εκπαιδευτικοί και ταυτοχρόνως να ενθαρρύνουμε τους νέους μας να φοιτήσουν σ’ αυτά με υποτροφίες. Βραχυπρόθεσμα δε οφείλουμε να ενισχύσουμε οικονομικά τα σχολεία εκείνα που χρειάζεται ή να κρατήσουν ή να προσλάβουν νέους προσοντούχους εκπαιδευτικούς.

Ας αποδείξουμε ότι σεβόμαστε τους κόπους όσων δημιούργησαν τα σχολεία μας και ενέταξαν προγράμματα ελληνικά σε δημόσια σχολεία και σε όλες τις βαθμίδες της Αμερικανικής εκπαίδευσης. Υπάρχουν εταιρείες Ελληνοαμερικανικών συμφερόντων οι οποίες απολαμβάνουν φοροαπαλλαγής για δωρεές και οι οποίες θα μπορούσαν να αναλάβουν τη μισθοδοσία εκπαιδευτικών σε ετήσια βάση. Και όλοι μας, ανάλογα με τις δυνατότητές μας μπορούμε να συμβάλουμε συλλογικά ή ατομικά προς την κατεύθυνση αυτή.

Ας μιμηθούμε το παράδειγμα των πρωτοπόρων ομογενών και ας καταθέτουμε ως ελάχιστη προσφορά «Εν μόνον δεκαδόλλαρον ετησίως». Οι εκαντοτάδες ελληνοαμερικανικών οικογενειών με συμβολή $10 δολλαρίων ετησίως μπορούν να συγκεντρώσουν σε μία ημέρα πάνω από μισό εκατομμύριο δολλάρια.

Από μας εξαρτάται να καταδείξουμε, πρώτα στον εαυτό μας και μετά στους άλλους ότι είμαστε ικανοί ως εθνικότητα να μετατρέψουμε την οικονομική κρίση σε ευκαιρία για το μέλλον της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στη χώρα που ζούμε.


Ο Θ. Γ. Σπυρόπουλος είναι Συντονιστής ΣΑΕ Περιφέρειας ΗΠΑ και Πρόεδρος του Ιδρύματος «Φύτεψε τις Ρίζες Σου στην Ελλάδα»(Posting date 31 May 2010)

HCSencourages readers to view other articles and releases in our permanent, extensive archives at the URL http://www.helleniccomserve.com/contents.html.2000 Hellenic Communication Service, L.L.C. All Rights Reserved.
http://www.HellenicComServe.com